Har du fått en inbjudan att vara med i En frisk skolstart plus?

Va roligt! Då har ditt barns skola valt att testa ett nytt sätt att arbeta med hälsa där ni föräldrar är jätteviktiga!

En frisk skolstart plus har som mål att stötta föräldrar så att alla barn har chansen att få så hälsosamma mat- och rörelsevanor som möjligt. Alla föräldrar vill att deras barn ska må bra och föräldrar har olika behov av stöd för att kunna hjälpa sina barn. Bra vanor är viktiga för att barnen ska må bra, nu och i framtiden, och små förändringar av mat- och rörelsevanor kan göra stor skillnad. En frisk skolstart plus utgår från hur ni har det i er familj och vad ni har behov av att förändra, stora som små saker.

Här finns en kort film som beskriver vad En frisk skolstart plus är och innehåller.

 

dansa hemma.jpg

Bild: Barn ritar aktiviteter de har genomfört

En frisk skolstart plus är baserat på den senaste forskningen om hur man bäst kan stötta föräldrar och om mat och rörelse för barn. Arbetssättet har testats två gånger tidigare och resultaten var positiva för barnen. Nu testas En frisk skolstart plus för tredje gången - därav "plus" i namnet! - för att det ska vara tydligt hur bra En frisk skolstart plus är innan det kan erbjudas till alla skolor och föräldrar. Studien genomförs av forskare på Karolinska Institutet.

Läraren och skolsköterskan på ditt barns skola kommer att jobba på det nya sättet. Alla barn i klassen kommer att få genomföra samma saker i skolan, men för att vi ska kunna utvärdera precis hur bra En frisk skolstart plus är vill vi följa hur det går (genom att mäta barnen och ställa frågor till er föräldrar). Inbjudan handlar om att "tacka ja" till mätningarna. Det är viktigt att så många familjer som möjligt är med i mätningarna. När vi vet hur bra En frisk skolstart är kan det spridas så att alla barn och föräldrar kan få hjälp till hälsosamma vanor.

OBS! Information på andra språk (arabiska, engelska, kurmanji, somaliska, sorani, turkiska) finns i menyn till höger ->

En infoblad på svenska kan laddas ner här: Information på svenska.pdf

En enklare infoblad (lättläst) kan laddas ner här: Kort information på svenska.pdf


Vanliga frågor

Vad är En frisk skolstart plus?

En frisk skolstart plus är ett arbetssätt (program) för att du som förälder ska kunna stötta ditt barn till så hälsosamma mat- och rörelsevanor som möjligt när barnet är hemma (det vill säga, inte på skolan/fritids).

En frisk skolstart plus genomförs av lärare och skolsköterskan på skolan under året som ditt barn går i förskoleklass. Lärare och skolsköterska arbetar alltid med mat- och rörelse under året i förskoleklass, men eftersom skolan har valt att arbeta med En frisk skolstart plus gör de det på ett nytt sätt.

Vad innehåller det nya arbetssättet En frisk skolstart plus?

  1. Du som förälder får en broschyr med information och tips om hur du som förälder kan hjälpa ditt barn till att ha hälsosamma mat- och rörelsevanor hemma hos er.

  2. Du som förälder har ett samtal tillsammans med skolsköterskan där ni får prata om vad ni tänker om ert barns mat- och rörelsevanor hemma och vad ni skulle vilja förändra lite eller fortsätta med nu när barnet börjar skolan. Samtalet sker när barnet kommer på hälsobesök till skolsköterskan, det gör alla barn som går i förskoleklass

  3. Du som förälder får möjlighet att genomföra ett kort webbtest för din egen risk för diabetes typ-2. Genom testet får du mer kunskap om hur din egen hälsa (t.ex. mat- och rörelsevanor) ser ut.

  4. Barnen genomför enkla lektioner i klassen med fokus på det roliga med rörelse och spännande med mat som kroppen mår bra av t.ex. grönsaker. Till lektionerna får barnen en arbetsbok med små, korta hemuppgifter som ni gör tillsammans i familjen. Då får du möjlighet att visa ditt barn hälsosam mat och rörelse.

Sharon.jpg
Bild: Barn smakar på nya frukter - ibland tar det flera försök innan man gillar något nytt!

Vad innebär det att tacka ja?

När ni tackar ja så betyder det att ni är med i mätningarna som gör att vi kan se hur bra En frisk skolstart plus är för barnens vanor. Alla barn är med i lektionerna i klassen och ni besöker skolsköterskan som vanligt, även om ni inte tackar ja eftersom skolan har valt att arbeta med En frisk skolstart plus. Det är viktigt att så många barn och föräldrar som möjligt är med i mätningarna för då blir resultaten tydligare.

rörelsemätare på höften (low res).png

Bild: Ditt barn får en mätare för att mäta rörelse

Hur vet ni att det här fungerar?

En frisk skolstart har testats två gånger tidigare (2011 och 2013) med totalt 45 förskoleklasser och 620 familjer och utvärderat på samma sätt som vi gör nu. De två tidigare testerna visade att barnen åt och drack mer hälsosamt (mindre godis, glass, kakor, mer grönsaker). Vissa barn rörde sig också mer när de var hemma. Läs mer här.

Det låter bra och vi vill vara med! Vad behöver vi göra?

Toppen! Du behöver fylla i en blankett (där du ger ditt samtycke). Du har fått ett samtycke hemskickat med posten. Fyll i det och lämna till läraren. Båda föräldrar måste fylla i om du inte har ensam vårdnad. Samtycke finns också hos läraren i klassen och självklart kan du kontakta oss för att få blanketten! Ring 070-732 25 79 eller mejla oss

Vi kanske vill vara med, men har några frågor

Självklart. Titta här och se om vi har svarat på dina frågor. Annars får du gärna ta kontakt med oss.