Annat som mäts

Du som förälder kommer också att få svara på frågor som en del av mätningarna inom En frisk skolstart plus.

Du kommer att få frågor om hur ditt barn rör sig och äter och hur du gör i olika situationer som handlar om mat och rörelse tillsammans med ditt barn.

Frågorna kommer du att kunna svara på enkelt på hemsidan. Om du vill svara på frågorna på papper, eller om du är osäker på hur du ska göra så kan du bara säga till oss.

Som en del av En frisk skolstart plus kommer du också att få göra ett kort och enkelt test för se din egen risk för diabetes typ-2. Det testet kommer du också att kunna göra här på hemsidan.

När du träffar skolsköterskan kommer hen att spela in samtalet som ni har. Det är viktigt att hen gör det för att vi ska veta att hen arbetar på det nya sättet. Skolsköterskan sköter inspelningen och det är ingenting du som förälder behöver göra.

Ingen annan än forskarteamet kommer att se dina svar, och de behandlas anonymt (utan namn).

rsz_barn_och_förälder.jpg