Vad är En frisk skolstart plus?

En frisk skolstart plus är ett arbetssätt (program) för att föräldrar ska kunna stötta sina barn till så hälsosamma mat- och rörelsevanor som möjligt när barnet är hemma (det vill säga, inte på skolan/fritids).

En frisk skolstart plus har som mål att stötta föräldrar så att alla barn har chansen att få så hälsosamma mat- och rörelsevanor som möjligt. Alla föräldrar vill att deras barn ska må bra och föräldrar har olika behov av stöd för att kunna hjälpa sina barn. Bra vanor är viktiga för att barnen ska må bra, nu och i framtiden, och små förändringar av mat- och rörelsevanor kan göra stor skillnad. En frisk skolstart plus utgår från den specifika familjens behov, stora som små saker.

Här finns en kort film som beskriver vad En frisk skolstart plus är och innehåller.

Nyheter inom En frisk skolstart plus

Interventionen som genomfördes i de skolor som hamnade i grupp 1 (interventionsgrupp) avslutades i april 2018. Därefter genomfördes mätningar på barn och föräldrar precis som vid mätningen före interventionsstart (baslinjemätning). Mer om mätningarna hittar du här.

Höstterminen 2018

Under hösten 2018 görs inga mätningar. De skolor som ingår i grupp 1 fortsätter sitt arbete med En frisk skolstart plus med den nya förskoleklasserna för detta läsår. Alla skolor i grupp 1 har full tillgång till material i projektet genom denna hemsida.

Vårterminen 2019

Skolorna i grupp 1 fortsätter sitt arbete med En frisk skolstart plus. I april-maj genomförs sedan den tredje och sista mätningen på precis samma sätt som tidigare. Mer om mätningarna hittar du här.

Under vårterminen får skolsköterskorna i grupp 2 utbildning i motiverande samtal och lärare får tillgång till materialet för klassrumslektionerna via hemsidan.

Höstterminen 2019

Alla skolor som valt att delta i En frisk skolstart plus kan nu arbeta i enlighet med programmet med de förskoleklasser som nu börjar skolan.

Mer om En frisk skolstart plus

 

dansa hemma.jpg

Bild: Barn ritar aktiviteter de har genomfört

En frisk skolstart plus är baserat på den senaste forskningen om hur man bäst kan stötta föräldrar och om mat och rörelse för barn. Arbetssättet har testats två gånger tidigare och resultaten var positiva för barnen. Nu testas En frisk skolstart plus för tredje gången - därav "plus" i namnet! - för att det ska vara tydligt hur bra En frisk skolstart plus är innan det kan erbjudas till alla skolor och föräldrar. Studien genomförs av forskare på Karolinska Institutet.

Läraren och skolsköterskan på skolor i Mälardalen kommer att jobba på det nya sättet. Alla barn i klassen kommer att få genomföra samma saker i skolan, men för att vi ska kunna utvärdera precis hur bra En frisk skolstart plus är vill vi följa hur det går (genom att mäta barnen och ställa frågor till er föräldrar). När vi vet hur bra En frisk skolstart är kan det spridas så att alla barn och föräldrar kan få hjälp till hälsosamma vanor.

OBS! Information på andra språk (arabiska, engelska, kurmanji, somaliska, sorani, turkiska) finns i menyn till höger ->

En infoblad på svenska kan laddas ner här: Information på svenska.pdf

En enklare infoblad (lättläst) kan laddas ner här: Kort information på svenska.pdf


Vanliga frågor

Vad innehåller det nya arbetssättet En frisk skolstart plus?

  1. Föräldrar får en broschyr med information och tips om hur de som förälder kan hjälpa sitt barn till att ha hälsosamma mat- och rörelsevanor hemma hos sig.

  2. Föräldrar har ett samtal tillsammans med skolsköterskan där de får prata om vad de tänker om sitt barns mat- och rörelsevanor hemma och vad de skulle vilja förändra lite eller fortsätta med nu när barnet börjar skolan. Samtalet sker när barnet kommer på hälsobesök till skolsköterskan, det gör alla barn som går i förskoleklass

  3. Föräldrar får möjlighet att genomföra ett kort webbtest för sin egen risk för diabetes typ-2. Genom testet får de mer kunskap om hur den egen hälsa (t.ex. mat- och rörelsevanor) ser ut.

  4. Barnen genomför enkla lektioner i klassen med fokus på det roliga med rörelse och spännande med mat som kroppen mår bra av t.ex. grönsaker. Till lektionerna får barnen en arbetsbok med små, korta hemuppgifter som görs tillsammans i familjen. Då får föräldrar möjlighet att visa sitt barn hälsosam mat och rörelse.

Sharon.jpg
Bild: Barn smakar på nya frukter - ibland tar det flera försök innan man gillar något nytt!

Hur genomförs mätningarna för att testa En frisk skolstart plus?

Läs mer genom att klicka på mätningarna.

rörelsemätare på höften (low res).png

Bild: Ditt barn får en mätare för att mäta rörelse

Hur vet ni att det här fungerar?

En frisk skolstart har testats två gånger tidigare (2011 och 2013) med totalt 45 förskoleklasser och 620 familjer och utvärderat på samma sätt som vi gör nu. De två tidigare testerna visade att barnen åt och drack mer hälsosamt (mindre godis, glass, kakor, mer grönsaker). Vissa barn rörde sig också mer när de var hemma. Läs mer här.

Jag har fler frågor om En frisk skolstart plus.....

Titta här och se om vi har svarat på dina frågor. Annars får du gärna ta kontakt med oss.