Vi som jobbar med En frisk skolstart plus

Alla vi som arbetar med En frisk skolstart plus ingår i forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet på Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

Grupp.png
Bild: Forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet

Forskargruppen utgör en av de ledande grupperna i Sverige inom forskning på mat och rörelse och har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor och förebygga ohälsa inom olika grupper i samhället. Ledare för gruppen är professor Liselotte Schäfer Elinder som också är ytterst ansvarig forskare för En frisk skolstart plus.

Åsa är projektledaren för En frisk skolstart plus och jobbar tillsammans med Karin, Mahnoush och Marianna.

Om du vill ha kontakt med oss kan du ringa vår telefon: 070-732 25 79 eller skicka en e-post till info@enfriskskolstartplus.se

Om du vill kontakt någon av oss personligen går det självklart också bra. Här nedan finns våra kontaktuppgifter.

Åsa Norman - Med dr och beteendevetare, och är projektledare för En frisk skolstart plus. Åsa har arbetat med att stötta människor till beteendeförändring under många år och har varit med i både de tidigare omgångarna av En frisk skolstart. Hör gärna av er till henne om ni har övergripande frågor om En frisk skolstart plus. Åsa når du på asa.norman@ki.se eller 08-524 800 74.

Karin Kjellenberg - dietist och nutritionist, arbetar med att ha kontakt med föräldrar och skolor för att informera och hjälpa till under mätningar, och genomförande av inom En frisk skolstart plus. Karin har du kanske träffat i skolan där hon ofta är för att svara på frågor från föräldrar och lärare om En frisk skolstart plus och för att mäta barnen som är med. Karin nås på karin.kjellenberg@ki.se.

Mahnoush Malek - dietist och kommer att arbeta med att utvärdera En frisk skolstart plus som doktorand. Mahnoush har du kanske träffat i skolan där hon ofta är för att svara på frågor från föräldrar och lärare om En frisk skolstart plus och för att mäta barnen som är med. Mahnoush når du på: mahnoush.malek@ki.se.

Marianna Moberg - skolsköterska och doktorand inom En frisk skolstart plus. Även Marianna är ute i skolor och mäter barn under våren 2019 och arbetar mycket med det arbete skolsköterskorna gör under studien. Marianna nås på marianna.moberg@ki.se