Utveckling av En frisk skolstart plus

En frisk skolstart plus utvecklades först 2009-2010 på Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet av forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet. Forskargruppen utgör en av de ledande grupperna i Sverige inom forskning på mat och rörelse och har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor och förebygga ohälsa inom olika grupper i samhället. Ledare för gruppen är professor Liselotte Schäfer Elinder som också är ytterst ansvarig forskare för En frisk skolstart plus.

artiklar_0.png

Evidensbaserad metod

Utvecklingen initierades på grund av bristen på evidensbaserade arbetssätt för elevhälsans personal (t.ex. skolsköterska) för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, och då särskilt gällande hälsa kopplat till mat- och rörelsevanor hos barn.

Samlad forskning visar tydligt att en för hög andel av barns totala energi-intag utgörs av näringsfattiga och samtidigt kaloririka produkter, även så tidigt som i ung skolålder. Det är också i hemmiljö som barn, till största del, har tillgång till dessa produkter. Vad det gäller rörelse så har barn i denna ålder  fortfarande rörelseglädje i kroppen och rör sig ofta så mycket som de behöver under skoltid (på vardagarna). Forskning visar dock tydlig på att färre barn, redan i tidig skolålder, rör sig så mycket som de behöver när de är hemma på helgen.
    
Utvecklingen av En frisk skolstart plus är grundad på evidensbaserade metoder för att påverka vanor hos barn. Forskningen visar tydligt att föräldrar utgör de viktigaste mottagarna för hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt gällande barns vanor då föräldrar är de som har starkast möjlighet att påverka barnen. Det är ju också hemma, där föräldrar är med sina barn, som barnen äter mest saker som kroppen inte behöver och rör sig mindre än vad de behöver.

Publikationslista för En frisk skolstart-studierna hittar du här

tidslinje_0.png

Tidigare erfarenheter

En frisk skolstart plus har utvärderats vid två tidigare tillfällen, 2011 och 2013, då under namnet En frisk skolstart. I dessa två tidigare utvärderingar deltog totalt 45 förskoleklasser och 620 familjer.

Sammantaget visade resultaten vid de två utvärderingarna att barnen som hade varit med i En frisk skolstart åt mer hälsosamt (mer grönsaker, mindre kakor, godis, chips och glass) och drack mindre sötade drycker. I den första utvärderingen rörde sig också vissa barn mer när de var hemma på helgen.

Om du vill läsa mer om den första omgången (2011) och tidigare erfarenheter, kan du klicka här. 

Stöd

En frisk skolstart plus drivs med hjälp av ekonomiskt stöd från Forte (Svenska Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), Familjen Kamprads stiftelse och Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne.